Palmaryanong Aklatan

Ang lahat ng mga limbag ng Palmaryano ay ipinamamahagi nang walang bayad, maging mga aklat, mga polyeto, mga kalendaryo, banal na mga larawan at iba pa. Ang mga lengguwaheng limbag ay mas marami ang sa Espanyol, Ingles at Aleman. Sa Purtuges, Pranses, Filipino at Polish ay limitado lamang. 

Ang Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan ay ipinagbabawal ang pagbenta ng mga limbag nito. Ang pagbebenta ng mga kandila, mga butil ng rosaryo, mga medalya at iba pang banal na mga bagay ay ipinagbabawal sa loob ng mga Simbahang pag-aari ng Palmaryanong Simbahan.

Ang sinumang nais tumulong sa mga gastusin ng Simbahan (mga limbag, koreo, at iba pa) ay maaaring magpadala ng kanilang donasyon sa Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha o sa ngalan ng Palmaryano Kristiyanong Simbahan.

 

Sagradong mga Mensaheng Ibinigay sa El Palmar de Troya

Sagradong Kasaysayan ng
El Palmar de Troya


Palmaryanong Doktrina


Mga Sipi Mula sa Banal na Palmaryanong Bibliya


Apostolikong mga Sulat ng Kanyang Kabanalan Papa Pedro III