Palmarian Library (Filipino) – Iglesia Catolica Palmariana

Palmaryanong Aklatan

Ang lahat ng mga limbag ng Palmaryano ay ipinamamahagi nang walang bayad, maging mga aklat, mga polyeto, mga kalendaryo, banal na mga larawan at iba pa. Ang mga wika na kung saan ang mga lathala ay malawak ang pagkakaroon ay Espanyol, Ingles, Aleman, Portuguese, Pranses, Italyano, Filipino, Ruso at Polish. May kaunti kaming website na may maliit na bilang ng mga lathala sa pinakakaraniwang mga wikang ginagamit sa buong mundo.

Ang Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan ay ipinagbabawal ang pagbenta ng mga limbag nito. Ang pagbebenta ng mga kandila, mga butil ng rosaryo, mga medalya at iba pang banal na mga bagay ay ipinagbabawal sa loob ng mga Simbahang pag-aari ng Palmaryanong Simbahan.

Ang sinumang nais tumulong sa mga gastusin ng Simbahan (mga limbag, koreo, at iba pa) ay maaaring magpadala ng kanilang donasyon sa Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha o sa ngalan ng Palmaryano Kristiyanong Simbahan.

Sagradong mga Mensaheng Ibinigay sa El Palmar de Troya

Sagradong Kasaysayan ng El Palmar de Troya

Palmaryanong Doktrina

Apostolikong mga Sulat ng Kanyang Kabanalan Papa Pedro III