Principal Pilgrimages of the Year – Iglesia Catolica Palmariana

Pangunahing mga Perigrinasyon sa bawa't taon

Pasko at Bagong Taon

Palmaryanong Semana Santa, bawa’t taon Marso 20-27

Ang Prinsipal na Kapistahan ng Ating Ina ng Palmar Koronada, Ika-16 ng Hulyo

Mga Kapistahan ng Ating Ina ng Palmar Koronada, Ilaw ng Banal na Palmaryanong mga Konseho at ng Corpus Cristi, ika-12 at ika-13 ng Oktobre