ISA, BANAL, KATOLIKO, APOSTOLIKO AT PALMARYANONG SIMBAHAN

Ang Katolikong Simbahan sa lahat ng panahon, itinatag
ng Ating Panginoong Hesukristo
Lehitimong Pagsasalin ng Trono ni San Pedro
Pinamumunuan ng Kanyang Kabanalan Papa Pedro III,
De Glória Ecclésiæ

Video ng Basilika
Play Video
Kami ay nagbababala na ito ay ang tanging opisyal na website ng Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan na inaprubahan ng Padre Heneral ng Orden ng  Carmelitas ng Banal na Mukha, ang Kanyang Kabanalan Papa Pedro III.  Ang anumang ibang sulatin ukol sa simbahang ito na maaaring matagpuan sa Internet ay hindi gawa ng Banal na Palmaryanong Simbahan at sa karamihan ng mga kaso ay magkukulang ng anumang katotohanan at magiging nakalilito at hindi eksakto. Magbasa pa

Nais naming tanggapin nang may kagalakan ang lahat na nagnanais na malaman ang tungkol sa mga Aparisyon ng Pinakabanal na Birheng Maria at ang mga kaganapang buhat sa langit sa Sagradong Lugar ng Lentisco sa El Palmar de Troya, na nagsimula sa taong 1968.

Gayundin, nais naming linawin na ang tunay na Simbahan ni Kristo ay nawala na sa Roma noong ika-6 ng Agusto, 1978, at buhat doon ay inilipat sa El Palmar de Troya, sa pagkakapili kay Papa San Gregoryo XVII bilang Bikaryo ni Kristo, direktang pinili ng Ating Panginoong Hesukristo.

Si Clemente Dominguez y Gomez, na sa bandang huli ay Papa Gregoryo XVII, ay ang prinsipal na tagapagtanggap ng mga mensahe buhat sa langit na ibinigay sa Sagradong Lugar na ito, subalit maliban sa kanya, ang Langit ay nagsagawa ng maraming mga himala at mga kaganapan buhat sa langit sa pamamagitan ng maraming iba pang mga tao bilang paghahanda at patunay sa katotohanan ng mga Aparisyon sa El Palmar de Troya. Sa iba pang kaalaman

El Papa San Pedro y San Pablo

Mga Palatandaan ng Tunay na Simbahan

1. Ang Simbahan ni Kristo ay Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryano: Siya ay Isa sa Pananampalataya, sapagkat ang katotohanan na inihayag ng Diyos ay magkatulad para sa lahat; Isa sa pamamahala, sapagkat may isa lamang na nakikitang Namumuno, ang Papa; at Isa sa mga Sakramento, sapagkat sila ay pareho para sa lahat ng mananampalataya ng Simbahan…. Magbasa pa

Mga Balita

5. Ika-limang Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Salamat sa Diyos at sa Banal na Birheng Maria ngayon ay may mahigit nang isang daan at tatlumpu’t limang mga bansa ang bumisita sa aming website. Umaasa kami na ang

Ika-apat na Ulat ng Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ang mga bansang pinakamadalas bumisita ng aming website ay patuloy na higit sa lahat ay ang Espanya, ang Estados Unidos at ang Brazil. Ang Espanya ay binawi ang pangunguna bago

Masayang Kinalabasan ng Palmaryanong Semana Santa 2019!

Ika-20 ng Marso – Ika-27 ng MarsoMuli ang Walang Hanggang Awa at Probidensya ng Diyos ay naramdaman sa Masayang Palmaryanong Semana Santa 2019. Mukhang ang Panginoon ay inilihis ang ulan

Ang Palmaryanong Semana Santa 2019 ay Nagsimula Na!

Ang Palmaryanong Semana Santa ay nagsisimula bawa’t taon sa ika-20 ng Marso at nagtatapos sa ika-27 ng Marso. Tuwing gabi ang Solemneng Prusisyon ay nagsisimula ng alas 9:00; ang mga

Pangatlong Ulat tungkol sa Web Page ng Palmaryano

Ang mga bansang bumisita ng aming web page ay mas marami pa rin sa USA, Espanya at Brazil. Ang Espanya ay ibinigay ang unang puwesto sa Estados Unidos.Salamat sa Diyos

Ikalawang Ulat tungkol sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ang Palmaryanong apostolado ay kumakalat sa iba’t-ibang dako ng mundo. Ito ay patunay na hindi lamang sa bilang ng mga taong bumisita ng aming website, subali’t ng mahigit walumpung (80)

Ulat Tungkol sa website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ulat tungkol sa website ng Banal na Palmaryanong Simbahan Mga tao buhat sa 44 na mga bansa bumisita sa aming website.Ang bansang may pinakamaraming bumisita ay galing sa Espanya sinundan

Ang Palmaryanong Semana Santa ay nagsisimula sa ika-20 ng Marso at nagtatapos sa ika-27 ng    parehong buwan, bawa’t taon.  Ang mga prusisyon ay nagsisimula sa 21:00 oras na kung saan ang mga pintuan ng Katedral ay binubuksan at ang musika ng banda ay nagpupugay sa Sagradong mga Estatwa.  Habang ang mga Karosa ay lumalabas ang mga anghel ay umaawit sa harap ng kahanga-hangang pagrerepresenta sa mga nasa langit. Tingnan pa

Sa pagpasok sa Sagradong Lugar na ito, ay kinakailangang manamit ayon sa Pamantayan ng Palmaryano sa Pagiging Desenteng Kristiyano

Ang Kanyang Kabanalan Papa Pedro III.

De Gloria Ecclésiae (Simula 22-4-2016 hanggang sa kasalukuyan). Sa mundo, Markus Josef Odermatt, pagkaraan naging Obispo Padre Eliseo Maria.  Tingnan pa

Ang ilan sa mga huling Tunay na Papa

Historia-de-la-Silla-Gestatoria-frente
Play Video
Kasaysayan ng Silla Gestatoria
Play Video
Maikling Talambuhay ni
Papa San Gregoryo XVII, ang Napakadakila

Ang Katedral Basilika ng Ating Ina ng Palmar Koronada

Play Video
Play Video

Arkibos

Ang lahat ng mga limbag ng Palmaryano ay ipinamamahagi nang walang bayad, maging mga aklat, mga polyeto, mga kalendaryo, banal na mga larawan at iba pa. Ang mga lengguwaheng limbag ay mas marami ang sa Espanyol, Ingles at Aleman. Sa Purtuges, Pranses at Filipino ay limitado lamang. Read More

“Mahal kong mga anak: Dumating ako bilang Ama ng Simbahan at ninyo lahat….”
“Aking mga anak, sa bawa’t paghalik ninyo sa Banal na Mukha ni Hesus…”
“Aking anak:  Ang Rosaryo ng mga Ama Namin ay hindi ko kapritso.”
“Namamagitan ako para sa minamahal kong Espanya…”
“Mahal ko kayo lahat, aking mga anak, dahil nagdarasal kayo ng Banal na Rosaryo…”
Ipinapangako ko sainyo ang aking patuloy na pamamagitan sa harap ng Trono ng Pinakabanal na Birheng Maria…