Slideshows – Iglesia Catolica Palmariana

Ang mga Anghel

Play Video

Ang Pinakabanal na Birheng Maria

Play Video

Palmaryanong Semana Santa

Play Video

Pista ng Ating Ina ng Palmar Koronada

Play Video

Mga Pista sa ika-12 at ika-13 ng Oktobre

Play Video

Mga Pista ng Pasko at Bagong Taon

Play Video