IKA-43 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Nais naming iulat na may napakalaking debosyon at pagmamahal sa Banal na Mukha ni Hesus sa mundo.  Maraming mga tao ang nakatanggap ng maliliit na tarhetang may panalangin mula sa Aksyon Katoliko Palmaryano na may malaking sigla at pasasalamat.  Hindi lamang kaunti, nguni’t maraming mga tao ang nabighani sa Banal na Mukha nang sila ay mabigyan ng tarhetang may panalangin.  Lohikal ang Palmaryano Katolikong Simbahan ay ipinamimigay ang banal na mga tarhetang ito ng Banal na Mukha ni Hesus nang walang bayad.  Ang apostolado ng Banal na Mukha ay ginagawa dahil sa pagmamahal sa Ating Banal na Tagapagligtas at hindi sa pinansiyal na kita.  Napakaraming mga tao ang nagkagusto sa mga tarhetang ito ng Banal na Mukha kaya kinailangan naming mag-imprinta pa nang marami sa iba’t-ibang mga bansa.  Kami ay…
Read More