Ika-apat na Ulat ng Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ang mga bansang pinakamadalas bumisita ng aming website ay patuloy na higit sa lahat ay ang Espanya, ang Estados Unidos at ang Brazil. Ang Espanya ay binawi ang pangunguna bago ang Estados Unidos.Salamat sa Diyos at sa Banal na Birheng Maria, may mahigit isandaan dalawampung mga bansa na ang bumisita sa aming website. Umaasa kaming ang mga bansang hindi pa bumibisita nito, ay gagawin ito sa lalong madaling panahon at magkaroon ng biyayang ito na malaman ang Palmaryanong Simbahan.Ang katotohanan na sa pangatlong ulat ay lumitaw na ang Estados Unidos ang nakakamit ng unang posisyon sa mga bumisita sa aming website, ay ang isang Amerikanong website ay gumawa ng isang ulat tungkol sa Palmaryanong Simbahan. Ang artikulo ay nagsimula sa isang nakasisirang pamagat sa Bikaryo ni Kristo, Ang Kanyang Kabanalan…
Read More

Masayang Kinalabasan ng Palmaryanong Semana Santa 2019!

Ika-20 ng Marso - Ika-27 ng MarsoMuli ang Walang Hanggang Awa at Probidensya ng Diyos ay naramdaman sa Masayang Palmaryanong Semana Santa 2019. Mukhang ang Panginoon ay inilihis ang ulan mula sa lupaing ito dahil sa may tiwalang pagsamo ng Kanyang Bikaryo, ang Kanyang Kabanalan Papa Pedro III. Anong gandang patunay ng Kanyang pagmamahal para sa kanyang mga anak! Dapat tayong muling magpasalamat sa Ating Panginoon at sa kanyang Pinakabanal na Ina para sa kahanga-hangang kinalabasan ng Banal na Pagsambang ginawa para sa kanilang karangalan at kaluwalhatian. Kapag tayo ay nagdarasal nang may tiwala at kababaang-loob ay nakatatanggap tayo mula sa Diyos ng hindi mabilang na mga grasya.Benerasyon sa Sagradong Imahen ng Ating Ina ng El Palmar KoronadaNoong ika-30 ng Marso ay naganap ang seremonya ng paghalik sa Sagradong Imahen…
Read More