IKA-26 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Ang website na ito ay may espesyal na importanteng misyon. Isa sa parte ng layunin nito ay para bigyan ang mga tao ng oportunidad upang makabasa ng impormasyong maaasahan. Kahi’t na ang radyo at telebisyon at iba pa ay nag-uulat ng mga balitang makatutulong para maunawaan ang isang sitwasyon, gayon pa man kung pagdating sa pagbigay ng impormasyon tungkol sa Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan, ay lagi nang parang ginugulo nila ang impormasyon. Ang ibang bahagi ay totoo, subali’t maraming ibang mga bahagi ng impormasyon ay malayong malayo sa katotohanan.Dahil sa kailan lang na pagsiklab ng COVID-19 sa Orden ng Carmelitas ng Banal na Mukha, maraming mga publisidad ang muling ibinigay sa Palmaryanong Simbahan. Nagkaroon ng maraming mga programa sa telebisyon, mga pagbabalita sa radyo, sa internet at…
Read More