Ika-51 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ika-51 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Malapit na ang malaking kapistahan ng Pinakabanal na San Jose ng Palmar Koronado. Ang estatwa ng Kabanal-banalang Jose ay ginawa para sa Banal na Palmaryanong Simbahan noong 1983. Noong Enero 1,1984, ang imaheng ito ay pinakasolemneng kinoronahan ni Papa San Gregoryo XVII, ang Napakadakila kasama ang noo'y Pinakareberendo Padre Isidoro Maria, na kalaunan ay Papa San Pedro II, ang Dakila, at kasama ang noo'y Reberendo Padre Elias Maria ng Banal na Mukha, kalaunan ay San Elias Maria ng Banal na Mukha. Ang tatlong taong ito na magiliw na naaalaala sa Palmaryanong Simbahan na nagsagawa ng koronasyon kalaunan ay nakakuha ng kanilang sariling mga korona sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga titulo ng mga Santo, na ibinigay sa kanila ng Banal na Simbahan ng Diyos.    Ang kapistahan ng Pinakabanal na…
Read More