Ikalabindalawang Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Filipino
Sa ikalabindalawang ulat na ito sa Palmaryanong website, muli kami ay nais na magpasalamat sa Diyos at sa Banal na Birheng Maria sa napakaespesyal na paraan para sa matagumpay na apostolado ng Banal na Palmaryanong Simbahan. Nitong huling buwan ng Nobyembre ay nagbunga ng malaking mga sorpresa. Sa muli nakamtan namin ang isang signipikanteng pagtaas sa mga bumisita sa aming website, na lumampas ng 100% mataas sa nagdaang buwan. Kailan lamang, ang Argentina ay ang bansang bumisita sa aming site nang pinakamadalas at ngayon ay nasa pangalawang puwesto, nalamangan ang Estados Unidos na humawak ng pangalawang puwesto sa halos isang taon. Kahit na ang Espanya ay may mas maraming mga pagbisita, ang Argentina ay pinakikitid ang puwang sa Espanya araw-araw. Ang India, itong napakaraming taong bansa ay nagpapakita na ng…
Read More