IKA-31 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Dapat tayong magpasalamat nang labis na pasasalamat sa Diyos at sa Banal na Birheng Maria para sa mabuting ginagawa sa website na ito. Kahit na tayo ay nabubuhay sa isang kuraptong mundo, ay may ilang bilang ng mga kaluluwang naghuhumiyaw sa Langit para sa Liwanag para malaman kung nasaan ang Tunay na Simbahan. Sa karaniwan ay ayaw naming pag-usapan pa ang tungkol sa apostatang simbahan sa Roma, subalit maliwanag na ang mga tao ay nakapagtanto na ang simbahang ito ay hindi na mapagkakatiwalaan. Ang romanong simbahan ay hindi na nagrerepresenta ng relihiyosong mga ideal ng napakaraming mga pari, mga relihiyoso at mga taong banal sa pangkalahatan, na nakakalat sa iba't-ibang panig ng mundo.  Ang kalituhang ito ng pananampalataya ay hindi lamang nararanasan noong mga nasa romanong simbahan: maraming mga tao…
Read More