IKA-25 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Kami ay nasa ikatlong taon na ngayon ng espesyal na website na ito.  Tinawag namin itong espesyal dahil ito ay nagbubukas sa mata sa napakaraming mga kaluluwang nag-akalang ang tradisyonal na mga debosyon ng Katolikong Simbahan ay nawala na sa mukha ng mundo.  Ang solidong Katolikong Doktrinang ipinakita sa aming website ay nakapagpapagalak doon sa may mababang loob at nadismaya sa lahat ng mga teoryang ipinakita ng romanong simbahan, na sa pangkalahatan ay mga modernong progresistang mga ideya – ang lahat ay malayo sa tradisyonal na Katolikong Doktrina.  Umaasa kami na ang bagong taon na ito ay magdadala ng milyong mga pagbisita sa “website ng Langit”.  Isang milyon man lamang ang makakikita ng Doktrina ng Tunay na Simbahan ni Hesukristo.  Isang milyon man lamang ang makapagsasabi sa iba pang milyones…
Read More