IKA-50 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

IKA-50 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Filipino
Natagpuan ng isang lalaki ang aming website sa Internet. Binasa niya ang mga dokumento at pinanood ang aming mga video. Napagpasyahan niya na ang Palmaryano Katolikong Simbahan ang isang malaking katotohanan. Binasa niya ang lahat ng mga aklat na natanggap niya mula sa Palmaryanong Simbahan at niyakap ang Tunay na Pananampalataya pagkatapos gumugol ng ilang buwan bilang katehumen. Ang katehumen ay isang taong tumutupad sa mga tuntunin ng Simbahan sa loob ng isang panahon bago matanggap sa Simbahan, isang panahon ng paghahanda upang maging bahagi ng Mistikal na Katawan ni Kristo, na siyang Tunay na Simbahan. Ngayon ay naghahanda na siya sa isa pang mahalagang hakbang sa kanyang buhay. Ang kanyang pagnanais ay makapasok sa Orden ng mga Carmelitas ng Banal na Mukha. Ang diyablo ay ayaw ng mas maraming…
Read More