IKA-47 ULAT SA WEB PAGE NG BANAL NA PAMARYANONG SIMBAHAN

IKA-47 ULAT SA WEB PAGE NG BANAL NA PAMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Una sa lahat, tayo ay magsasagawa ng malinaw na mga palatandaan na ang Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan.  Oo, ang totoo:  hindi isang sekta na inaangkin ng maraming mga mangmang sa maraming lugar.  Ang Tunay na Simbahan ay nangangahulugang ang tanging Simbahan na tapat kay Kristo at ang tanging Simbahan na nagtataglay ng Eukaristikong presensya ni Kristo.  Ang Tunay na Simbahan, tapat sa tamang doktrina, ay ang Palmaryanong Simbahan.  Dahil dito, bagama't may nagsasabi na ang Palmaryanong Simbahan ay isang sekta, ipinahahayag namin na ang Palmaryanong Simbahan ay ang Tunay na Simbahan.     Upang malinaw na maunawaan kung bakit sigurado tayo na ito ang Tunay na Simbahan, gagawa tayo ng paghahambing sa pagitan ng kung ano ang nangyayari sa Langit at kung ano…
Read More