Ika-54 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Ika-54 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Kami ay naghahanap ng mas maraming mananampalataya para sa Tunay na Simbahan ni Kristo. Ang huwarang tao ay isa na hindi gusto ang mga bagay ng mga pagano. Ang pagano ay isang taong may gusto sa kabaligtaran ng gusto ng mga Palmaryano. Ang mga Palmaryano, ibig sabihin, ang mga mananampalatayang miyembro ng Banal na Palmaryanong Simbahan, ay nasisiyahan sa pagdarasal. Gusto nilang makipag-usap sa Diyos, makinig sa sinasabi sa kanila ng Diyos o nagbibigay-inspirasyon sa kanila, at iniiwasan nilang magsuot ng mga bagay na hindi angkop para sa mga anak ng Diyos. Sa nakalipas na mga taon, ang mga singsing sa ilong ay pangunahing isinusuot ng mga toro. Ngayon, maraming tao ang nagsusuot ng singsing sa ilong, kahit na nakakainis ang mga ito kapag mayroon kang sipon o kapag ang…
Read More