IKA-32 ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Sa paglipas ng panahon, ay nagiging malinaw na ang Diyos ay maingat na pinangangalagaan ang Kanyang Banal na Simbahan, na ngayon ay ang Palmaryano Katolikong Simbahan. Kahit na ang Palmaryanong Simbahan ay maliit pa lamang ang bilang, ito ay nakakukuha ng atensiyon ng maraming tao na hindi pa alam nang mabuti ang tungkol sa Banal na Simbahang to. Ang iba ay kinikilala ito bilag ang Tunay na Simbahan, subalit ang takot ay nagbubunsod sa kanila para umurong. Walang sinuman ang nais na pagtawanan ng iba, at ganito ang nagaganap doon sa pumapabor sa Palmaryanong Simbahan. Nakahihiyang mawala ang oportunidad na mapasapi sa paraisong ito sa mundo. Ito ay hindi isang eksaherasyon. Sa Palmaryanong Simbahan ang pinakamagandang mga grasyang ibinibigay ng Diyos sa isang tao ay nararanasan. Upang maunawaan ang Sagradong…
Read More