IKA-46 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

IKA-46 NA ULAT SA WEBSITE NG BANAL NA PALMARYANONG SIMBAHAN

Filipino
Ang Simbahan ni Kristo ay Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryano.  Si Kristo ang Unibersal na Hari, ang Pinakabanal na Maria ay ang Unibersal na Reyna.  Bilang Reyna, ang Banal na Birheng Maria ay nararapat na igalang ng lahat ng mga tao.  Tayo ay nabubuhay sa napakahirap na panahon, isang panahon na kung saan iyong mga nagmamahal at nagsisilbi sa Reyna ng Langit ay nagdurusa sa katotohanang napakaraming mga tao ang humahamak sa Kanya.  Sa anumang paraan ay sinusubukan nilang paliitin ang pigura ni Maria, ang Ating Ina sa Langit.  Maraming mga banal ang nagsasabing ang Imakuladang Birheng Maria ay mabuting babae.  Subali’t ang salitang “mabuti” ay walang kahulugan kung sa parehong pagkakataon ay itinatanggi nila na si Maria ay ang Imakuladang Birheng Maria.  Iyong mga itinatanggi ang Kanyang pagiging…
Read More