Ika-53 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan – Iglesia Catolica Palmariana

Ika-53 Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

May isang kabataang babae na gumugol ng kanyang mga araw na nagdulot ng labis na kalungkutan kay Hesus dahil sa paraan ng pananamit niya, na nakakaakit sa mga lalaki. Naging matiyaga si Hesus sa kanya at isang araw ay muling minahal ng dalaga si Hesus at tumigil siya sa pagsusuot ng mapanuksong pananamit. Marahil ang kanyang intensyon ay hindi makapukaw, ngunit iyon ang nangyari nang magsuot siya ng miniskirt at masikip at naaaninag na damit. Siya ay isang halimbawa para sa ating lahat, at kailangan nating baguhin ang ating paraan ng pananamit kung tayo ay nagdudulot ng pinsala sa iba dahil dito. Mas mabuting hampasin ang isang tao kaysa udyukan siya na magkasala. Mas madaling madaig ang dagok kaysa magkaroon ng impeksyon sa kaluluwa sa pamamagitan ng pagkakasala kay Hesus.

    Ang layunin ng Ulat na ito ay hindi para iwasto ang mga kabataang babae sa paraan ng kanilang pananamit kundi tumawag para sa pagmumuni-muni. Ang isang babae na naghahangad ng respeto ng mga lalaki ay dapat manamit sa paraang natatakpan ng mabuti ang kanyang katawan. Sa ganitong paraan titingnan ng mga lalaki ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata, ang kanyang kakisigan na masasalamin sa kanyang disenteng pananamit. Kung ang isang kabataang babae ay nakadamit na nagpapakita ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagsusuot ng malaswang damit, ang mga mata ng mga lalaki ay mapupunta sa kanyang katawan, at sila ay madaling makagagawa ng mga kasalanang mortal na may mahalay na pagnanasa. Sino ang dapat sisihin sa mga kasalanang ginagawa ng mga tao? Bakit, siyempre, sila; ngunit bahagi rin, ang malaking bahagi ng sisi ay mahuhulog sa mga kabataang babae na hindi disente ang pananamit. At kung maraming lalaki ang nagkakasala dahil sa isang dalagang hindi maayos ang pananamit, hihilingin ng Diyos na pagbayaran niya ang pagkakasala ng kanyang kasalanan. At ang kabataang babae na nag-udyok sa napakaraming lalaki ay kailangang magbayad para sa pagiging dahilan ng napakaraming kasalanan sa iba.

    Lahat ay malayang gawin kung ano ang pinapayagan ng batas ng bansa. Ang mga batas na ito ay hindi nagbabawal sa sinuman na pukawin ang iba; sa halip ay pinoprotektahan sila ng mga batas upang patuloy silang mang-udyok. Ngunit hindi dapat kalimutan na mayroong isang banal na Diyos na nangangailangan ng Kanyang mga nilalang na kumilos ayon sa mabuting moral, iyon ay, kumilos sa paraang walang sinumang instrumento ng diyablo upang ang iba ay mahulog sa kasalanan at magkasala sa Diyos. . Ang mabuting hangarin ay nagmumula sa Diyos. Ang masasamang pagnanasa ay nagmumula kay Satanas, ang ama ng kasinungalingan. Pag-isipan ang iyong mga intensyon at motibo sa pananamit ng hindi disente upang maiwasan ang mga malalaking parusa mula sa Diyos. Kahit para sa takot sa Diyos, isipin kung ano ang iyong ginagawa.

    Ang mga video kung saan ang mga kabataan ng mundo ay lumalahok o kung saan ay madalas na nililikha nila, ay inilaan upang pukawin hangga’t maaari, at hindi lamang sa mga damit, kundi pati na rin lalo na sa mga paggalaw. At kapag mas nakikita sila ng ibang tao, lalo silang natutuwa at nahihikayat na gumawa ng higit pang mga kasuklam-suklam na video, dahil sa kawalan ng mas magandang salita para ilarawan sila. Lahat tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay nilikha ng Diyos at sa Diyos tayo magsusulit ng ating mga gawa. Ang mga kabataan na nagbabasa o nakaririnig ng ulat na ito ay dapat isaalang-alang ang ideya ng paggawa ng mga video na makatutulong sa iba na maging mahusay. Maaari silang gumawa ng isa sa kanilang sarili na naghahatid ng isang tinapay sa isang mahirap na tao, o isang video na bumibisita sa isang bahay-ampunan. Nais naming mapagtanto nila na sa mga bahay-ampunan ay napakaraming tao na inabandona ng kanilang mga pamilya na namumuhay sa kalungkutan. Magsiyasat sa iyong kapitbahayan kung may magagawa kang mabuti para makatulong sa mga matatanda. Dito ay matatagpuan mo ang malaking kaligayahan. Gumawa ng video ng iyong mga gawaing pangkawanggawa. Mayroon bang bahay-ampunan malapit sa iyo na may mga bata na nais ng isang maliit na regalo? Tingnan mo kung may magagawa ka. At pagkatapos ay gumawa ng isang maliit na video at i-post ito sa social media sa halip na saktan ang mga kaluluwa ng mga video na pumupukaw sa iba na magkasala. Maaari mo bang bisitahin ang bahay ng isang malapit nang maging imbalido na matandang babae at matulungan siya minsan? Tapos gawan mo rin ng video iyon.

    Ang ating apostolado sa internet ay palaging dumarami at mas marami tayong ginagawa para makatamo ng mga kaluluwa para sa Diyos at para sa Mahal na Birhen at sa Banal na Palmaryanong Simbahan. Maraming bansa ang kulang sa pagbisita ng isang misyonerong Palmaryano. Wala nang hihigit pang kasawian para sa isang bansa kaysa kulang sa Banal na Misa, ang tunay na Misa na nagdudulot ng napakalaking kabutihan sa mga bansa kung saan ito idinaraos. Ang kasalanan ay hindi sa atin: ang kasalanan ay doon sa mga taong, naniniwala sa Palmaryano Katolikong Simbahan, ay hindi nangangako sa kanilang sarili na mamuhay ayon sa utos ng Banal na Inang Simbahan, na ngayon ay ang Palmaryanong Simbahan. Napakaraming kaduwagan ang umiiral sa bagay na ito. Ang isang taong naniniwala, na may biyaya na maniwala sa Banal na Palmaryanong Simbahan, ay kailangang ipaglaban upang magkaroon ng Misa sa kanyang bansa. Dapat niyang guluhin ang Banal na Palmaryanong Pamunuan na magpadala ng misyonero sa kanyang bansa upang idaos ang Banal na Sakripisyo ng Misa. Kahit na iisa lamang ang naniniwala at nagsasabuhay na kaluluwa, ang Simbahan ay magpapadala ng misyonero upang magdiwang ng Banal na Misa sa bansang iyon.

    Ang mga misyonerong Palmaryano ay maraming beses na pumupunta sa malalayong bansa upang magbigay ng mga Sakramento sa isa o dalawang tao lamang, nang hindi iniisip ang tungkol sa pera at ang kakulangan sa ginhawa at abala sa paggawa nito. Sa loob ng ilang taon, binisita ng isang misyonerong Palmaryano ang isang matandang babae sa Bonaire, isang isla sa Caribbean, para lamang bigyan siya ng Banal na mga Sakramento. Sa huli, namatay siya sa edad na 106 na taon at na-canonize ng Banal na Palmaryanong Simbahan. Siya ay isang magiting na halimbawa ng pananampalataya at tiyaga. Dahil sa kanya, umiral ang Tunay na Simbahan ni Kristo sa Bonaire, dahil kung saan mayroong kahit isang mananampalataya, naroon ang Tunay na Simbahan ni Kristo. Ang lahat ng Langit ay nasa kaluluwa sa estado ng Grasya. Napakagandang bagay! Kung saan may isang tao lamang na tapat sa Simbahan, mayroong Simbahan sa bansang iyon. Hindi natin dapat kalimutan na ang Kaharian ng Langit ay nasa mga kaluluwang nasa Estado ng Grasya, iyon ay, sa mga kaluluwang nabinyagan sa Simbahan at malaya sa mortal na mga kasalanan.

    Samantalahin ang pagkakataong panoorin ang mga video ng isang bagong channel sa YouTube kung saan tinutulungan ng isang Obispo ng Palmaryanong Simbahan ang mga interesadong mas makilala ang Tunay na Simbahan ni Kristo. Mayroong dalawang channel, isa sa Spanish https://youtu.be/Zs3NS5PUuQk at isa sa English https://youtu.be/XV0nRc0SI6k na may mga subtitle sa Spanish at German.

    Daragdagan namin ang aming mga aktibidad sa internet upang ang mga tao sa lahat ng bansa ay magkaroon ng access sa Tunay na Simbahan ni Kristo. Ang magagandang video ng Semana Santa na may mga paliwanag ay ilalathala sa maraming wika hangga’t maaari. Ang aming maliit na Simbahan ay magiging pagkamangha ng sangkatauhan para sa kagandahan ng kanyang Banal na Pagsamba, para sa kanyang magagandang mga himno, para sa inspiradong sining na magkakasuwato sa lahat ng mga gawa ng Basilika ng Ating Ina ng Palmar Koronada sa Sagradong Lugar ng El Palmar de Troya, Seville, Espanya. Itong Basilika ang modelo kung paano dapat ang isang Simbahan. Huwag magtaka kung ang Templo ng El Palmar isang araw ay muling ginawa sa ibang mga bansa na may parehong karilagan. Nabubuhay tayo sa isang sandali ng dakilang kaluwalhatian, isang sandali kung saan ang Tunay na Simbahan ni Kristo ay namumuhay sa isang kahanga-hangang espirituwalidad. Ngayon ay kailangan lamang nating dagdagan ang bilang, ngunit ipaubaya natin ito sa mga kamay ng Diyos, ng Kanyang Mahal na Ina at ni San Jose.

    Narito ang listahan ng tatlumpung bansa na may pinakamataas na bilang ng mga pagbisita sa aming website noong nakaraang taon. Ang mga bansang nawalan o nakakuha ng mga posisyon ay naka-highlight.

1.Colombia11.Estados Unidos21.Tsina
2.Mehiko12.Indonesia22.Ehipto
3.Argentina13.Ang Pilipinas23.Italya
4.Brazil14.Uganda24.Congo -Kinshasa
5.India15.Kenya25.Bolivia
6.Nigeria16.Turkey26.Algeria
7.Peru17.Ukraine27.Tanzania
8.Dominican Republic18.Vietnam28.Poland
9.Espanya19.Ecuador29.Nepal
10.Venezuela20.Alemanya30.Iraq