Ikalabinganim na Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan – Iglesia Catolica Palmariana

Ikalabinganim na Ulat sa Website ng Banal na Palmaryanong Simbahan

Sa pagdaan ng panahon simula nang inilunsad namin ang website na ito at pataas nang pataas na nakikita namin kung paano ang Banal na Ispiritu ay nagdadala ng liwanag ng Isa, Banal, Katoliko, Apostoliko at Palmaryanong Simbahan sa iba’t-ibang mga bansang nakakalat sa iba’t-ibang bahagi ng mundo. Una sa lahat, kami ay nasisiyahan na ang bilang ng mga bumisita sa aming website ay umangat ng labindalawang porsiyento noong Marso 2020 kumpara sa Pebrero ng taong ito. Ang bilang ng mga bumisitang patuloy na pumapasok buhat sa Espanya, Brazil at Argentina ay kapansin-pansin. Sa sandaling ito, ang Argentina ay nasa unang puwesto, ang Espanya ay nasa pangalawa at ang Brazil ay nasa pangatlo. Kakatuwa na ang mga bisita mula sa Espanya ay gumugugol nang malaking panahon sa pagtingin sa mga dokumento kaysa sa mga bisita mula sa Argentina at Brazil. Kailan lamang, sa Peru, ay nagkaroon ng maraming interes sa paghahanap tungkol sa Tunay na Simbahan ni Kristo. Sila ay umakyat na sa ikalabingisang posisyon. Gayundin, sa Pilipinas, ang bilang ay lubhang lumaki sa nakaraang mga linggo.

Narito ang talaan ng tatlumpung mga bansang may pinakamataas na bilang ng mga pagbisita:

1.Argentina11.Peru21.Irlanda
2.Espanya12.Poland22.Canada
3.Brazil13.Pransya 23.Dominican Republic
4.Mehiko 14.United Kingdom24.Cameroon
5.Estados Unidos15.Congo – Kinshasa25.Rusya
6.Colombia16.Kenya26.Portugal
7.India17.Italya27.Austria
8.Nigeria18.The Ivory Coast28.Paraguay
9.Pilipinas 19.Ecuador29Guatemala
10.Alemanya20.Chile30.Switzerland

Simula nang ilunsad ang Facebook page sa Espanyol at Ingles nitong nakaraang Enero, ang araw-araw na pagbisita sa Facebook page ay patuloy na tumataas. Salamat sa Diyos at sa Banal na Birheng Maria, ang mga tumatangkilik sa amin ay mas lalo pang lumawak sa panibagong pagdagdag sa buwang ito ng Facebook page sa Aleman. Maraming mga tao ang nakaalam tungkol sa pagkakaroon ng Palmaryanong Simbahan sa paraang ito. Marami ang nasisiyahan, subali’t ang iba ay nasorpresa sa pagkakaroon nito. Napakaliwanag na ang Makapangyarihang Diyos ay gagawin ang anumang kinakailangan para pangalagaan ang Kanyang Simbahan. Dahil ang romanong simbahan ay tinanggihang ipreserba ang Banal na Tradisyon, ang Eternal na Ama ay nagpasiyang pangalagaan ang labis na kinasusuklamang Banal na Tradisyon sa isang hamak at malayong lugar sa timog ng Espanyang tinatawag na El Palmar de Troya. Ang Apokalipsis ay tinuran ang paglipat na ito sa sumusunod na paraan:

“Ang Dragon ay nagpasiyang usigin nang lubha ang Babaeng nagdadalantao sa isang batang lalake. Subali’t dalawang mga pakpak ng isang malaking agila ang ibinigay sa Babae upang siya ay makalipad patungo sa disyerto, sa lugar kung saan ay inihanda ng Diyos para sa kanya, at kung saan siya ay itinago pansamantala, dalawang panahon at kalahati ng isang panahon, mula sa presensiya ng infernal na demonyo”. Sa sipi na ito, ay malalim nating nakikita ang paglipat ng Pamunuan ng Simbahan mula sa Roma tungo sa El Palmar de Troya sa pamamagitan ni Papa San Gregoryo XVII ang Napakadakila. Ang paglipat na ito ay naganap sa paglalakbay na ginawa niya sa pamamagitan ng eroplano noong ika-9 ng Agosto, 1978, mula sa Santa Fe de Bogotá patungo sa El Palmar de Troya, Sevilla, Espanya. (Noong ika-6 ng Agosto, 1978, habang si Obispo Padre Fernando ay nasa Santa Fe de Bogotá, Colombia, si Papa San Pablo VI ay namatay. Simula sa araw ding iyon, sa disposisyon ng Diyos, si Padre Fernando ay umukupa sa Trono ni San Pedro, sa pangalang Gregoryo XVII, de Glόria Olivӕ, habang ang Ating Panginoong Hesukristo ay nagpakita, kasama ng dalawang Banal na Apostoles Pedro at Pablo, at inilagak ang Banal na Tiara sa ulo ng bagong Papa, sa ganoong paraan kinoronahan sa isang misteryoso at malalim na paraan).

“At ang infernal na demonyo ay hindi tinigilan ang Babae, bumuga ng mga ilog ng labis na kasamaan, pang-uusig, kaguluhan, pang-aakit sa kasamaan at iba pang sari-saring kalaswaan mula sa bibig nito, sa layuning pabagsakin Siya sa agos at tapusin Siya. Gayunman, ang Lupa ay tinulungan ang Babae; dahil ang Lupa, ibinuka ang bibig nito, sinipsip ang ilog na ibinuga mula sa bibig ng Dragon. Nakita ng Dragon na hindi niya kayang tapusin ang Babae, para makaganti sa Kanya ay nagpasiyang labanan Siya sa pamamagitan ng kanyang mga pinag-apuhan o desendyente, na iyong mga sumusunod sa mga Batas ng Diyos at nagbibigay ng matapat na pagpapatotoo kay Hesukristo”. Ang sipi na ito ay sumisimbolo sa Palmaryanong Simbahan, teribling inuusig ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Ang Lupa ay nagsisimbolo sa Banal na Birheng Maria na, bilang Ina, Pastora at Doktora ng Simbahan, ay matatag at walang talo na tinatapakan ang ulo ng isinumpang infernal na demonyo. Ang huli, nakikita na ang Simbahan mismo ay tunay na hindi masisira, ay gumanti sa nagngangalit na paglaban sa kanyang mga anak, ang mga mananampalataya.

Ang Banal na Palmaryanong Simbahan ay sumusunod sa daan nito ng perpeksyon sa pagtupad sa mga Kautusan ng Batas ng Diyos. Isang kautusan, ang pang-anim, ay: huwag gumawa ng akto ng kahalayan. Sa kasalukuyan, ang modernong musika ay isa sa pinakamalaking probokasyon o sanhi ng kahalayan dahil sa nakatutuksong mga salita nito, at sa dahilang ito ang Banal na Palmaryanong Simbahan ay nagtuturo ng sumusunod tungkol sa modernong musika: Ang rock at lahat ng mga deribatibo nito at iba pa, ay gawa ni Satanas mismo; sapagka’t, sa pamamagitan ng ganoong musika, ang lahat ng pambabang kahalingan ng tao ay binibigyan ng malayang pananaig; at ang histerya, panatisismo, pagkagumon sa droga, sobra-sobrang pag-inom o pagkalasing, at marami pang ibang mental at pisikal na hindi balanse ay itinataguyod. Ang modernong musika ay kabaliktaran ng tunay na sining ng musika at ito ay isang infernal na insentibo sa kahalayan. Ang modernong musika ay kumukontra sa Walang Hanggang Kagandahan ng Diyos, kontra sa Mabuting Moralidad at kontra sa masining na mabuting panlasa; at kung ganoon, ito ay isang malaking panganib sa tao. Sa dahilang ito, ay inoobligang huwag makibahagi o hayaan ang sarili na maimpluwensiyahan ng musikang ito, hayagang tanggihan ito. Ang sinumang nagmamay-ari ng tapes, records o anumang uri na may ganitong musika, at ang sinumang sadyang nakikinig sa mga ito ay nagkakasala ng mortal. Dapat ikonsidera na ang pagkarinig ay hindi pakikinig: kung kaya nagkakasala, kapag ang musika ay napansin, ito ay intensyonal na pinakinggan. Sa depenisyong ito na napakalinaw para roon sa nais na makaunawa, lohikal na ang Palmaryanong Simbahan ay ipinagbabawal ang pagpasok sa mga disco at nightclub at mga kaparehong lugar, upang mapreserba ang ispiritwal na kapayapaan ng mga kaluluwa. Dahil sa prohibisyong ito ng modernong musika ng Simbahan, maraming mga tao ang naiiskandalo at binabatikos kami nang terible. Ang Simbahan ay kinakailangang gawin ang nararapat na mga panukala para pangalagaan ang kalusugan ng mga kaluluwa at sa gayon mapanitili ang mga ito na maganda at kaaya-aya sa mga mata ng Diyos, tulad ng ginagawa ng isang doktor para matiyak ang kalusugan ng katawan.

Tingnan natin ngayon kung ano ang nangyayari sa mundo. Ang Corona Virus COVID-19 ay isang nakatagong panganib para sa kalusugan ng katawan at ang mga may kapangyarihan ay sinarhan ang mga disco at night clubs at iba pang katulad na mga lugar para sa kabutihan ng kalusugan ng katawan. Walang gaanong maraming mga reklamo tungkol dito. Malinaw na praktikalmenteng sinarhan nila ang lahat ng mga lugar na iyon para maiwasan ang paglaganap ng mapanganib na COVID-19. Dahil ang mundo ay lubhang pinamamahalaan ng mga anti-Katoliko, sila ay hindi interesado sa kalusugan ng kaluluwa. Kung kaya pinapayagan nila ang pornograpya at lahat ng uri ng mga imoralidad na nagbibigay daan sa mga kaluluwa para magkasala sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan ng kalibugan. Ang kalibugan ay nagdadala ng mapaminsalang resulta sa Simbahan tulad ng sa kaso nina Luther, Henry VIII, at marami pang iba.

Ang Corona Virus COVID-19 ay maliwanag na isang parusa mula sa Diyos para matalinong maalis ang maraming mga kasamaan mula sa mundo. Dahil hindi posible ang lumabas para makipagsosyalan dahil sa panganib na pagkakahawa mula sa masamang virus na ito, ang paggalaw ng mga tao ay praktikalmenteng limitado sa apat na dingding, 24 na oras sa isang araw. Tingnan natin ang ilang mga halimbawa ng positibong mga pagbabago sa pag-uugali ng tao para sa sosyedad: Ang paggasta ng pera sa mga bar ay nabawasan, na lagi nang nakasisira sa napakaraming mga pamilya. Ang mga club ay walang laman at ang kasumpa-sumpang negosyo sa droga, na gumagawa ng napakalaking pinsala sa sangkatauhan, ay limitado. Ang Isports, na naging anting-anting na sinasamba ng media, ay natigil sa paghipnotismo sa manhid na kamalayan ng tao. Sa isang mabilis na bagsak, tinapos ng Diyos ang lahat ng ito. Dagdag pa, kaunti na lamang ngayon ang mga libangan at mas maraming pagbabawal sa araw-araw na pamumuhay, na nagbibigay daan sa mga tao para pagnilay-nilayan ang kanilang buhay at ang kalagayan ng kanilang kaluluwa. Tama lamang na matakot ang tao tungkol sa walang katiyakang hinaharap, na para bang kasing tibay ng isang bato nang nakaraang mga linggo, at ang tao ay magsisimulang magnilay sa pagkakaroon ng Diyos at ang pagkawalang-saysay ng buhay na ito sa mundo. Sabihin nating ang tao ay makararanas ng tulad sa isang maliit na “Unibersal na Paghukom”.

Maging nakapagpapahinang mga rebolusyon, ni teribleng pananakop, ni madugong mga giyera, kahit na ang banta ng isang posibleng nukleyar na pag-atake ang radikal na nakapagbago sa nakahihilong kalakaran ng mundo sa ilang araw. Sapat na sa Diyos ang gumamit ng isang bagay na makikita lamang sa pamamagitan ng microscope tulad ng isang virus o lasong galing sa impeksyon para maunawaan natin na ang katatagan ng mundo na ipinahayag ng makapangyarihang mga bansa ay napakadelikado tulad sa isang bula ng sabon na lumulutang natatangay ng agos.

Gayunman, dapat tayong lahat ay bumaling sa Ina ng Diyos, ang Banal na Birheng Maria upang ipamagitan niya sa harap ng Eternal na Ama para ang parusang ito ay matapos sa lalong madaling panahon. Sa Pista ng Kasalan sa Cana, Siya ang nagdala ng unang publikong himala ni Kristo nang himala Niyang ginawang alak ang tubig. Ang Birheng Maria ay ang Reyna ng Langit at ang pinakasiguradong paraan ay may kababaang loob na pumunta tayo sa kanyang harapan para matulungan niya tayo sa mahirap na mga panahong ito. Siya ay may mabuting pandinig. Maingat niyang pinakikinggan ang kanyang mga anak. Dapat tayong pumunta sa Kanya nang may buong tiwala. Ibig sabihin nito na dapat tayong maniwala na ang ating Ina sa Langit ay lagi tayong tutulungan kapag tayo ay humingi sa Kanya ng isang bagay. Totoong ang Ina ng Diyos ay seriyosong nagnanais na mahalin ng lahat ng naninirahan sa mundo. Ngayon ay mayroon tayong malaking oportunidad: ang lumapit sa Kanya para maremedyuhan itong teribleng sitwasyong kinalalagyan natin. Dapat din tayong magsumamo sa pamamagitan ng Pinakabanal na Jose, na magiging napakaepektibo para ang global na pandemic na ito ay matapos sa mas lalong madaling panahon. Iyong mga nagtitiwala kay San Jose ay makakukuha na ang Ating Ina ay bibigyang pansin ang kanilang mga hangarin nang mas mabilis.

Dapat nating alalahanin na ang Diyos ay dinadaan sa pagsubok ang mga tao. Sinubukan Niya ang mga anghel, sinubukan Niya si Adan at si Eba. Ngayon ay sinusubukan ng Diyos ang sangkatauhan. Maraming mga tao ang nagkakamit ng pabor ng Diyos sa pag-alay ng kanilang mga sarili sa kawanggawa. Halimbawa, ang mga doktor at mga narses ay nagsasagawa ng kawanggawa at pagmamahal sa kapwa sa pagtulong sa napakaraming mga taong nalalinan. May kabayanihang katangian, ay inilalagay nila ang kanilang sariling buhay sa panganib para tulungan ang iba. Walang duda na ang kanilang magiging gantimpala sa Langit ay napakalaki. Ang lahat ng ating mabuting mga gawa, gaano man kaliit, ay gagantimpalaan ng Diyos. Ang mga pulis ay isinasakatuparan ang kanilang mga tungkulin sa pagmamantine ng batas at kaayusan, at ang hukbo ay tumulong sa pagtayo ng mga ospital para sa mga nalalinan sa loob ng pinakamaikling panahon. Ang mga ito ay lahat mabuting mga gawain na napakalaking halaga at tayo rin ay makababahagi sa paggawa ng maliliit na mabuting gawain sa pamamagitan ng pagsunod sa mga awtoridad, pamamalagi sa tahanan at pagtulong sa mga gawaing bahay. Ngayon ay may sapat na oras na tayo para gumawa ng mabuting mga gawain para sa ating kapwa, lalo na sa pamamagitan ng pagdarasal. Tayo ay magkakatulungan nang may optimismo at kagalakan sa panahong ito ng kahirapan. Huwag nating sayangin ang oportunidad na ipinadala sa atin ng Diyos at gumawa tayo ng mas maraming mabubuting mga gawang makakaya natin, sapagka’t tulad ng sinabi ni San Juan Bosco: “Gumawa agad ng maraming mga mabubuting gawa, dahil kinamamayaan ay wala ka nang oras para gawin ang mga iyon.”

Sa pagtatapos, nais naming ikaw ay magnilay sa panahong ito ng quarantine tungkol sa eternal na buhay at sa katapusan ng buhay na ito sa mundo. Maraming pagkakataon ay mahirap para sa atin ang magnilay tungkol sa walang hanggan at tayo ay nagkakamali sa pagsikap sa kagustuhang ito ay sukatin, subali’t sa pamamagitan ng maliit na mental na pagsasanay na ito sa ilang bahagi ay maisasaayos ninyo itong kakulangan ng sukat: Ang inyong kaluluwa ay eternal, alam na ninyo iyan. Darating ang panahon na makikita ng inyong kaluluwa ang Himalayas at ibang matataas na mga bundok na ang mga ito ay magiging alikabok sa pamamagitan ng natural na paraan at mawawala, at sa kabila nito ang inyong kaluluwa ay patuloy na mananatili, hanggang ang mga bagong bundok ay lumitaw at tulad din sa mga nauna ang mangyayari sa mga iyon, at muli ang inyong kaluluwa ay makikita ang mga iyon na maglalaho. Dapat nating kamuhian ang mga banidad o walang kapararakan sa mundong ito at sikapin lamang na iligtas ang ating kaluluwa at ng ating kapwa para sa eternal na buhay. Ang pinakamagandang maaaring mangyari sa atin ay ang mamatay bilang kasapi ng Banal na Palmaryanong Simbahan. Iyong mga nagpapalabas na masama ang Tunay na Simbahan ng Diyos ay makararamdam ng malaking kahihiyan kapag matagpuan nila ang kanilang mga sarili sa harapan ng walang apelang Husgado ng Diyos. Iyong mga nagkaroon ng liwanag at ng oportunidad para makilala ang Banal na Palmaryanong Simbahan at hindi sinamantala ang grasyang iyon sa tamang panahon para maging kasapi nito ay magdaranas ng kaparehong kahihiyan. Bilisan nang walang pagpapaliban kung ikaw ay mayroon pang nag-aalab na apoy ng Pananampalataya. Huwag magaksaya ng panahon, huwag umurong. Ang apoy na iyon ay mamamatay sa lalong madaling panahon kung hindi mo ito bubuhayin sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng Pananampalataya. Hindi natin alam kung kailan darating ang katapusan ng ating buhay. Magtiwala tayo nang ganap sa Banal na Birheng Maria, na naghihintay sa iyong bukas palad na kasagutan sa matamis na panawagan para maging isang Marianong Apostol sa Huling mga Panahon.